Elinstallation, service
och reparation

Vi arbetar främst med elteknik och elinstallationer samt elservice och elreparation. Vi kan också hjälpa till med installation, service och reparation inom telefoni och data.


Installation

Inom el, telefoni och data hjälper vi er med installation av:

Belysning
Elinstallationer i fastigheter och industri
Telenät
Datanät


Service och underhåll

Vi arbetar för att ge våra kunder professionell och säker service inom våra yrkesområden.
Ditt företag kan teckna ett serviceavtal med oss så att ni får hjälp att underhålla er anläggning. Det medför säkrare drift samt installationer och produkter som håller längre.


Reparationer

Med vår breda kunskap kan vi felsöka och reparera det mesta inom el, tele och data.
Vi felsöker och reparerar våra egna installationer och även andra företags installationer.