Fullservice­företag
inom elteknik

Elektrotjänst i Östersund är ett fullserviceföretag inom elteknik och vi levererar kompletta el-, tele-, och datalösningar till företag och privatpersoner. Vi tillämpar EIO-Q ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och elsäkerhet.


Historia

Elektrotjänst startade redan 1927 av Oskar A. L. Arentsson och gick då under namnet Arentssons Elektriska.
Sedan dess har företaget varierat i antalet anställda och under olika namn. Företaget i sin nuvarande
form tillkom 1993 och sedan dessa har vi vuxit stadigt både på marknaden och i antalet anställda.
Elektrotjänst leds from 1 mars 2021 av Erik Andersson.